Zásady ochrany osobních údajů

Home » Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: http:/quickhelper.cz

Aby náš web quickhelper.cz mohl dobře fungovat, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto webu je Quick Helper s.r.o. IČ: 294 52 724, plátce DPH, se sídlem Na Hřebenkách 815/130, 150 00 Praha, zapsán v obchodním rejstříku vedený u Městského soudu v Prahe SZ: c 362591/MSPH.

Cookies

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Jak shromažďujeme osobní údaje a proč

Uchováváme a zpracováváme údaje, které od Vás získáme.

 • název společnosti
 • sídlo společnosti
 • IČ, DIČ, bankovní účet
 • poštovní adresu společnosti
 • jméno a příjmení
 • mailovou adresu
 • telefonní kontakty


V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv.

 • vzít udělený souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informace o zpracování údajů (jaké OÚ u nás evidujeme ve vztahu k Vaší osobě)
 • požadovat po nás opravu OÚ (aktualizaci, doplnění, opravu)
 • požadovat bezodkladný výmaz OÚ
 • požadovat omezení zpracování OÚ
 • požadovat přenos OÚ ve strojově čitelném formátu
 • v případě pochybností o zákonnosti zpracování Vašich OÚ máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Jak jsme získali Vaše údaje

Vaše osobní údaje (dále jen OÚ) jsme získali při komunikaci s Vámi např. v rámci Vaší objednávky zadaný přes emalovou adresu, při Vašich dotazech na námi nabízené služby či produkty, v případě, kdy se u nás ucházíte o práci, při osobních jednáních apod.

Při návštěvě našich webových stránek dochází ke shromažďování informací, které by mohly zahrnovat stránky, jež navštěvujete nejčastěji, a služby, události nebo informace, které jsou pro Vás zajímavé.  Můžeme také sledovat stránky, které navštěvujete, když kliknete na odkazy v našich e-mailech. Používáme soubory cookies, aby naše stránky fungovaly efektivně a abychom se mohli neustále zlepšovat a tím zajistit poskytování nejlepších služeb.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme a uchovováváme OÚ v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon, email u fyzických osob a plné znění u firemních subjektů, jmenovitě název společnosti, kontaktní osoba, adresa, IČ, DIČ, email, telefon, číslo bankovního účtu. Tyto údaje jste nám svěřili sami v návaznosti na naše předchozí či probíhající obchodní vztahy a to k naplnění některých z uvedených účelů

 • poskytování služeb, plnění smlouvy
 • prodej a nákup zboží
 • zasílání informací souvisejících s obchodním procesem  
 • zasílání marketingových sdělení

Vaše OÚ uchováváme po dobu nezbytně nutnou a tou je dle platných právních norem min. 10 let (z důvodů Zákona o účetnictví).

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.